Khám và phẫu thuật miễn phí cho 150 trẻ bị dị tật khe hở môi và vòm miệng