Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai trương SES lớn nhất, Samsung giảm giá 15% nhiều sản phẩm