Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kêu gọi cộng đồng mạng tránh thách thức hacker nước ngoài