iPhone X vừa "đập hộp" đã gặp lỗi không thể kích hoạt