iPhone thu thập dữ liệu cá nhân trong lúc người dùng ngủ

Hơn 5.400 ứng dụng theo dõi đang gửi dữ liệu từ iPhone đến các bên thứ ba. Ảnh: PA.
Hơn 5.400 ứng dụng theo dõi đang gửi dữ liệu từ iPhone đến các bên thứ ba. Ảnh: PA.
Hơn 5.400 ứng dụng theo dõi đang gửi dữ liệu từ iPhone đến các bên thứ ba. Ảnh: PA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top