iPhone SE tiếp theo sẽ loại bỏ nút Home, màn hình 6,1 inch tràn viền

iPhone SE Plus giá rẻ sắp tới có màn 6,1 inch, tràn viền. Ảnh: @aaple_lab
iPhone SE Plus giá rẻ sắp tới có màn 6,1 inch, tràn viền. Ảnh: @aaple_lab
iPhone SE Plus giá rẻ sắp tới có màn 6,1 inch, tràn viền. Ảnh: @aaple_lab
Lên top