iPhone 7 cũng sẽ có màu xanh biển giống như Galaxy Note 7?