iPhone 12 mini chỉ chiếm 5% doanh số bán hàng trong nửa đầu tháng 1

iPhone 12 Mini chỉ chiếm 5% doanh số bán hàng trong nửa đầu tháng 1. Ảnh: Apple
iPhone 12 Mini chỉ chiếm 5% doanh số bán hàng trong nửa đầu tháng 1. Ảnh: Apple
iPhone 12 Mini chỉ chiếm 5% doanh số bán hàng trong nửa đầu tháng 1. Ảnh: Apple
Lên top