Internet Việt Nam đang bị ảnh hưởng vì đứt cáp quang biển