Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huawei Mate 9: Mạnh mẽ hơn, nhưng không về Việt Nam là đúng?