HP tung laptop Pavilion mới đánh chiếm thị trường mùa tựu trường