Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hợp tác đưa sản phẩm công nghệ Việt ra “biển lớn”

Ông Thiều Phương Nam chia sẻ thông tin về hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông Việt (ảnh: MTH).
Ông Thiều Phương Nam chia sẻ thông tin về hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông Việt (ảnh: MTH).