Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hình ảnh chưa từng được công bố của smartwatch Motorola bản thử nghiệm