Hé lộ thông số Samsung Galaxy S21 sẽ được ra mắt vào ngày 14.1

Hé lộ thông số Samsung Galaxy S21 sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 1 
(Nguồn: Let's go Digital)
Hé lộ thông số Samsung Galaxy S21 sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 1 (Nguồn: Let's go Digital)
Hé lộ thông số Samsung Galaxy S21 sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 1 (Nguồn: Let's go Digital)
Lên top