Hãng máy bay Singapore cấm mang Note7 lên máy bay vì sợ cháy nổ