Hàng loạt "sếp" bự về công nghệ xuất hiện tại diễn đàn điện toán đám mây toàn cầu Re:Invent

Trong môi trường công nghệ điện toán đám mây, nhiều thứ đã được sáng tạo/phát kiến lại (ảnh: THT).
Trong môi trường công nghệ điện toán đám mây, nhiều thứ đã được sáng tạo/phát kiến lại (ảnh: THT).