Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Hàng cuối vụ” Blackberry Passport Silver giảm xuống còn 6,6 triệu đồng

"Đập hộp" BlackBerry Silver.
"Đập hộp" BlackBerry Silver.