Hàng chục người cai Facebook chưa tới 6 tiếng đã không chịu nổi

TS tâm lý Trần Thành Nam - Đồng trưởng Ban nghiên cứu Internet & Cuộc sống, Chương trình Nghiên cứu Internet và Xã hội. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS tâm lý Trần Thành Nam - Đồng trưởng Ban nghiên cứu Internet & Cuộc sống, Chương trình Nghiên cứu Internet và Xã hội. Ảnh: Huyên Nguyễn