Hàn Quốc sử dụng robot để rước đuốc trong Thế vận hội Mùa đông

Hàn Quốc sử dụng robot để rước ngọn đuốc tại Thế vận hội Mùa đông 2018.
Hàn Quốc sử dụng robot để rước ngọn đuốc tại Thế vận hội Mùa đông 2018.
Hàn Quốc sử dụng robot để rước ngọn đuốc tại Thế vận hội Mùa đông 2018.