Hà Nội chuẩn bị bàn giao và vận hành thử nghiệm đài thiên văn

Vận hành và chụp ảnh với kính thiên văn tại Đài Thiên văn Hoà Lạc. Ảnh: PV
Vận hành và chụp ảnh với kính thiên văn tại Đài Thiên văn Hoà Lạc. Ảnh: PV
Vận hành và chụp ảnh với kính thiên văn tại Đài Thiên văn Hoà Lạc. Ảnh: PV