Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Google kêu gọi người chơi Pokemon ngừng phá hoại bản đồ Việt Nam