Google, Facebook chưa chính thức “vào”, sao có thể gọi là “rút”?

Lên top