Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Google đổi biểu tượng đặc biệt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Biểu tượng rước rồng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên Google search.
Biểu tượng rước rồng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên Google search.