Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng đi bắt Pokemon