Giải pháp nào cho an ninh mạng ở Việt Nam?

Các tin tặc luôn nhằm vào các tổ chức tín dụng tài chính, ngân hàng, y tế, giao thông vận tải hay các trang web của Chính phủ để tấn công. Ảnh: PV
Các tin tặc luôn nhằm vào các tổ chức tín dụng tài chính, ngân hàng, y tế, giao thông vận tải hay các trang web của Chính phủ để tấn công. Ảnh: PV
Các tin tặc luôn nhằm vào các tổ chức tín dụng tài chính, ngân hàng, y tế, giao thông vận tải hay các trang web của Chính phủ để tấn công. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top