Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá thành của iPhone 7 chỉ xấp xỉ 6,5 triệu đồng