Giá chỉ 2,5 triệu, hiệu năng smartphone Yolo vượt Galaxy Note