Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá 2,59 triệu đồng, Lenovo A6600 Plus có điểm nhấn gì để cạnh tranh?