Gần nửa triệu tài khoản tại Việt Nam bị lộ mật khẩu

Ảnh: Stuart McIntyre
Ảnh: Stuart McIntyre
Ảnh: Stuart McIntyre