Gần 5.000 doanh nghiệp Hà Nội tập huấn sử dụng hóa đơn điện tử

Nhân viên VNPT tư vấn cho doanh nghiệp về giải pháp hoá đơn điện tử.
Nhân viên VNPT tư vấn cho doanh nghiệp về giải pháp hoá đơn điện tử.