Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Galaxy Note 7 “an toàn” phát nổ trên máy bay - dấu chấm hết cho Samsung