F-Flus - thiết bị “tìm đồ từ xa” của nhà sản xuất nội

F-Plus có thể kết nối smartphone để tìm đồ vật. Ảnh: FPT.
F-Plus có thể kết nối smartphone để tìm đồ vật. Ảnh: FPT.