Facebook triển khai chính sách chống tin giả về COVID-19

Tích cực chống tin giả về COVID-19 và vaccine trên Facebook, Instagram. Ảnh: AFP
Tích cực chống tin giả về COVID-19 và vaccine trên Facebook, Instagram. Ảnh: AFP
Tích cực chống tin giả về COVID-19 và vaccine trên Facebook, Instagram. Ảnh: AFP
Lên top