Facebook, Instagram cùng "sập mạng" tại nhiều quốc gia

Facebook, Instagram cùng “sập mạng” trên diện rộng tại nhiều quốc gia (Ảnh minh họa).
Facebook, Instagram cùng “sập mạng” trên diện rộng tại nhiều quốc gia (Ảnh minh họa).