Facebook bồi thường thiệt hại cho bé gái 14 tuổi vì làm rò rỉ "ảnh nóng"