Facebook bị tố để 60 công ty lấy dữ liệu người dùng