Facebook bắt đầu thông báo những tài khoản Việt bị lợi dụng dữ liệu

Thông báo về dữ liệu người dùng bị ảnh hưởng hay chưa trên di động.
Thông báo về dữ liệu người dùng bị ảnh hưởng hay chưa trên di động.
Thông báo về dữ liệu người dùng bị ảnh hưởng hay chưa trên di động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top