F-35 thử nghiệm thả bom dẫn đường laser trúng xe bán tải di động