Được chăm sóc như VIP với các dịch vụ sân bay, khách hàng của MobiFone nói gì?