Đưa trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống

Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ảnh: ĐT
Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ảnh: ĐT