Dữ liệu bị đánh cắp của Facebook có thể lưu tại Nga

Mark Zuckerberg đối mặt scandal lớn nhất lịch sử của hãng.
Mark Zuckerberg đối mặt scandal lớn nhất lịch sử của hãng.
Mark Zuckerberg đối mặt scandal lớn nhất lịch sử của hãng.