Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Nai dùng Zalo để cải cách thủ tục hành chính

Đồng Nai sẽ ứng dụng Zalo để thúc đẩy cải cách hành chính công.
Đồng Nai sẽ ứng dụng Zalo để thúc đẩy cải cách hành chính công.