Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đổi mã vùng điện thoại cố định: Sẽ hạn chế phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Khi đổi mã vùng điện thoại cố định, doanh nghiệp sẽ phải sơn sửa lại biển hiệu.
Khi đổi mã vùng điện thoại cố định, doanh nghiệp sẽ phải sơn sửa lại biển hiệu.