Doanh nhân Việt “truyền tai” bí quyết giữ liên lạc khi sang Lào, Campuchia