Doanh nghiệp Việt ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô

Nhựa Bình Minh đã ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô vào sản xuất (ảnh: Nguoitieudung.com.vn).
Nhựa Bình Minh đã ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô vào sản xuất (ảnh: Nguoitieudung.com.vn).