Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nghiệp Việt ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô

Nhựa Bình Minh đã ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô vào sản xuất (ảnh: Nguoitieudung.com.vn).
Nhựa Bình Minh đã ứng dụng giải pháp CNTT triệu đô vào sản xuất (ảnh: Nguoitieudung.com.vn).