Điện toán đám mây đang kéo đổ hay thúc đẩy ngành truyền hình?

Triển lãm về ĐTĐD trong diễn đàn (ảnh: THT)
Triển lãm về ĐTĐD trong diễn đàn (ảnh: THT)