Điện thoại Pixel đã có thể đo nhịp tim, nhịp thở bằng camera

Điện thoại Pixel đã có thể đo nhịp tim, nhịp thở bằng camera. Ảnh: Chụp từ video
Điện thoại Pixel đã có thể đo nhịp tim, nhịp thở bằng camera. Ảnh: Chụp từ video
Điện thoại Pixel đã có thể đo nhịp tim, nhịp thở bằng camera. Ảnh: Chụp từ video
Lên top