Điện thoại mới mua sạc bao lâu là đủ?

Điện thoại mới mua có nên sạc đủ 8 tiếng? (Ảnh: AFP)
Điện thoại mới mua có nên sạc đủ 8 tiếng? (Ảnh: AFP)
Điện thoại mới mua có nên sạc đủ 8 tiếng? (Ảnh: AFP)
Lên top