Điện thoại kiêm giầy thông minh, hàng độc cho dân công nghệ... ngày "Cá tháng tư"

Giầy kiêm điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới. Ảnh cắt từ clip
Giầy kiêm điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới. Ảnh cắt từ clip
Giầy kiêm điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới. Ảnh cắt từ clip
Lên top