Diễn đàn Blockchain 2018: Xu hướng và tầm nhìn phát triển khoa học công nghệ

Các diễn giả tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: PV
Các diễn giả tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: PV